top of page
NAŠ TIM
Vlatka.jpg

Vlatka Vedriš

Vlatka je osnivač Odvjetničkog društva. Osnovala je samostalni odvjetnički ured 1992. godine, a 1997. godine osnovano je Odvjetničko društvo. U svom radu Vlatka je primarno fokusirana na trgovačko pravo i pravo društava, gdje ima bogato iskustvo u postupcima pripajanja i preuzimanja te restrukturiranja trgovačkih društava, kao i u pružanju sveobuhvatnih pravnih usluga kod razvoja projekata. Vlatkino profesionalno iskustvo uključuje sudjelovanje na brojnim konferencijama, osobito na temu međunarodnog trgovačkog prava i arbitraže. Status arbitra pri Bečkom arbitražnom centru stekla je 2003. Vlatka je stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik.

Luka.jpg

Luka Tomašegović

Luka se pridružio Odvjetničkom društvu 2014. godine nakon što je 2013. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 2022. godine postaje partner u Društvu. Tijekom studija sudjelovao je u Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2011/2012. U praksi je primarno fokusiran na ugovorno pravo, zemljišnoknjižno pravo, pravo društava, kao i na druge građanskopravne grane. Luka tečno govori engleski jezik, služi se njemačkim te poznaje osnove španjolskog.

Ana.jpg

Ana Tućan-Kljaković

Ana je 2007. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu. 2015. godine se upisala u imenik odvjetnika te 2022. godine postaje partner u Društvu. Ana se u svome radu fokusirala na rješavanje svih pravnih pitanja u vezi stjecanja, korištenja i raspolaganja nekretninama. Ana se također bavi rješavanjem zemljišnoknjižnog stanja, naplatom potraživanja, te drugim pitanjima iz područja trgovačkog, ugovornog, građanskog, nasljednog i upravnog prava, kao i rješavanjem statusnih pitanja stranaca.

Paola_crop.jpg

Paola Oremuš

Paola je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2016. godine, nakon čega se pridružila Odvjetničkom društvu 2017. godine, a 2022. godine postaje partner u Društvu. U svom radu primarno je fokusirana na područja građanskog prava, osobito ugovorno pravo, obvezno pravo, stvarno pravo, zemljišnoknjižno pravo te nasljedno pravo, područja trgovačkog prava i prava društava, prava intelektualnog vlasništva i žigova, ovršnog prava, radnog prava te upravnog prava. Paola se služi engleskim jezikom te je stekla certifikat iz pravnog engleskog jezika International Legal English Certificate, a također se služi talijanskim jezikom.

bottom of page